Algemene incasso

Wanneer uw debiteur niet of niet tijdig betaalt, is het zaak om direct te handelen. Een eerlijk, maar strak debiteurenbeleid dwingt immers respect af. Wij adviseren om na een onbeantwoorde aanmaning snel ons incassobureau in te schakelen. Wellicht is uw vordering dan immers al 60 dagen oud!

Een resolute houding van uw kant in combinatie met de daadkracht van ons incassobureau is voldoende om de vordering voldaan te krijgen. Bovendien verbetert door deze aanpak het betalingsgedrag van de debiteur.

Incasso-aanpak in drie stappen:

1. Sommatie
Op de dag dat we uw vordering in behandeling krijgen, sturen wij de debiteur direct een sommatie.

2. Tweede sommatie
Indien er geen reactie of betaling volgt, sturen wij een tweede sommatie of bellen we met de debiteur. Veelal volgt dan een betaling of wordt er een regeling getroffen. Uiteraard zien wij toe op stipte naleving van de regeling.

3. Dagvaarding
Als de debiteur nog steeds niet overgaat tot betaling, stellen we – uiteraard in overleg met u – een dagvaarding op. Bij een juridisch conflict zetten onze juristen in die dagvaarding uw zaak uiteen. Na de dagvaarding is het wachten op een uitspraak van de rechter. Zodra deze uitspraak er is, kunnen onze deurwaarders deze ten uitvoer leggen. U profiteert dan van het feit dat wij alles onder één dak hebben: van sommatie tot en met executie.