Algemene voorwaarden: de zwarte en grijze lijst 02-06-2016

Algemene voorwaarden: de zwarte en grijze lijst

Bij het sluiten van een overeenkomst wordt veelal gebruik gemaakt van algemene voorwaarden. Het is echter niet toegestaan alles wat u wilt hierin op te nemen. In de wet staat een lijst met bepalingen die absoluut niet in de algemene voorwaarden mogen staan en een lijst met bepalingen waarvan vermoed wordt dat deze onredelijk bezwarend zijn. 

Zwarte lijst 
De zwarte lijst is te vinden in artikel 236 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Op de zwarte lijst staan bepalingen die niet in uw voorwaarden mogen staan. Zij worden onredelijk bezwarend geacht. Staat er toch een bepaling in de algemene voorwaarden die voorkomt op de zwarte lijst, dan is uw klant, als het een consument betreft, niet gebonden aan die bepaling. U kunt u niet beroepen op een bepaling die voorkomt op de zwarte lijst.

Uw klant behoeft zich van deze bepaling in het geheel niets aan te trekken.

Het doet overigens niet ter zake of dat partijen deze bepaling ook daadwerkelijk onredelijk bezwarend vinden.

 
Grijze lijst 
De grijze lijst is te vinden in artikel 237 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.

Hierin staan bepalingen waarvan het vermoeden bestaat dat ze onredelijk bezwarend zijn. Anders dan ten aanzien van bepalingen die staan op de zwarte lijst, is uw klant mogelijk wel gebonden aan bepalingen voorkomend op de grijze lijst. Het gaat immers om een vermoeden, zodat tegenbewijs mogelijk is.

Of u zich met succes kunt beroepen op een “grijze lijst bepaling” is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. U zult moeten aantonen waarom een beroep op die bepaling in het voorkomende geval redelijk is.  Kunt u dit niet aantonen, dan is de desbetreffende bepaling vernietigbaar.

Conclusie 

Indien een overeenkomst wordt aangegaan met een consument en op die overeenkomst worden algemene voorwaarden van toepassing verklaard, dan kan het voorkomen dat er bepalingen uit uw voorwaarden toch niet van toepassing zijn. Het is dan ook belangrijk om vooraf te controleren of dat uw voorwaarden voldoen aan hetgeen bij wet is geregeld.

Twijfelt u of uw algemene voorwaarden voldoen aan de wettelijke bepalingen?

Neemt u gerust contact met ons op.

Overige artikelen