Als de huur van de bedrijfsruimte niet wordt betaald! 31-08-2016

Als de huur van de bedrijfsruimte niet wordt betaald!

U zult niet de eerste verhuurder zijn maar ook zeker niet de laatste die niet op tijd de huur van zijn huurder ontvangt. In de meeste huurcontracten staat vermeld dat de huur iedere eerste van de maand bij vooruitbetaling aan de verhuurder voldaan dient te zijn maar in de praktijk wordt de huur pas aan het einde van de maand voldaan.

Hoewel u het niet erg zult vinden dat de huur te laat wordt betaald zolang het maar gebeurd is het belangrijk dat u in deze gevallen alert blijft.  Een vertraging in een tijdige huurbetaling kán immers een teken aan de wand zijn dat er betalingsproblemen zijn en kan daarmee een voorbode zijn dat toekomstige huurtermijnen niet betaald gaan worden.

Ontbinding en ontruiming

De meeste huurovereenkomsten bedrijfsruimte (art. 7:290 BW) worden gesloten voor een periode van 5 jaar en zijn tussentijds niet opzegbaar. Indien uw huurder niet (op tijd) de huur betaald zult u desondanks graag de huurovereenkomst willen beëindigen. Maar wanneer is dit mogelijk op basis van enkel een huurachterstand?

Als er sprake is van een huurachterstand van 3 maanden of meer kunt u , naast een veroordeling tot betaling van de achterstallige huren, de kantonrechter ook vragen de huurovereenkomst te ontbinden en de ontruiming van het gehuurde vorderen. De kanton rechter zal deze dan (behoudens uitzonderingen) altijd toewijzen, immers schiet uw huurder tekort in de nakoming van zijn huurbetalingsverplichtingen en wordt een achterstand al genoemd als dermate ernstig beoordeeld dat het gerechtvaardigd is tevens een beëindiging van de huurovereenkomst te verzoeken.

Wellicht bent u huiverig de stap naar de rechter te maken omdat u in geval van een beëindigde huurrelatie geen huurpenningen meer zult ontvangen en dus schade zult lijden.

Naast de omstandigheid dat van een niet betalende huurder evenmin huurinkomsten ontvangt en is het mogelijk om de nog te vervallen huurpenningen tot aan einddatum van de huurovereenkomst van uw huurder te vorderen dan wel tot aan de datum dat u een nieuwe huurder heeft gevonden.   

Dus ook indien uw huurder al dan niet met dwang de bedrijfsruimte heeft verlaten is het mogelijk om aanspraak te maken op een maandelijkse betaling. Het bedrag waarop u na ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming  van het bedrijfspand aanspraak kunt maken heet dan echter geen huur meer maar betreft een schadevergoeding vanwege gederfde huurinkomsten. Het bedrag is veelal hetzelfde maar er hangt een ander naamkaartje aan. Dit zou derhalve geen reden mogen zijn om de rechtsgang niet te maken. Voorts is het natuurlijk zo dat u na een ontbinding en een ontruiming het verhuurde bedrijfspand weer tot uw beschikking heeft waardoor u vrij bent een nieuwe overeenkomst aan te gaan met hopelijk een correct betalende huurder.

Stok achter de deur

Overigens is in de meeste zaken de gevorderde en toegewezen ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde niet het doel op zich, maar wordt het eerder gebruikt als stok achter de deur om de huurder tot betaling te bewegen.

Zelfs indien uw huurder de huurachterstand volledig ingelost is het behaalde ontruimingsvonnis, onder voorwaarden, nog tot één jaar na datum van het vonnis ten uitvoer te leggen voor wat betreft de toegewezen ontruiming. Dus stel dat uw huurder in dat jaar wederom niet betaalt dan hoeft u niet opnieuw naar de rechter maar kan op basis van hetzelfde vonnis de ontruiming opnieuw worden aangezegd.

 

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact met ons op.

Overige artikelen