BESLAG OP DE HUURTOESLAG, MAG DAT WEL? 31-10-2016

BESLAG OP DE HUURTOESLAG, MAG DAT WEL?

Huurtoeslag is een tegemoetkoming in de huurkosten. Als er een woning wordt gehuurd waarvoor in verhouding tot het inkomen veel huur wordt betaald dan kan er huurtoeslag worden aangevraagd.  Maar wat nu als er beslag op de huurtoeslag wordt gelegd. Dan kan de huur wellicht niet meer betaald worden. Mag dat eigenlijk wel, een beslag op de huurtoeslag? Een deurwaarder kan inderdaad beslag leggen op de huurtoeslag maar dient met een aantal zaken rekening te houden.

Beslag op huurtoeslag, mag dat?

Met de volgende zaken dient er rekening te worden gehouden.

  • Bij een beslag op een toeslag (denk aan zorg-, huur- en kinderopvangtoeslag) dient er sowieso rekening te worden gehouden met de gedachte dat deze toeslagen bestemd zijn voor het doel waarvoor de toeslagen zijn uitgekeerd. De huurtoeslag is bedoeld als tegemoetkoming in de huurkosten en dus mag er alleen beslag op gelegd worden ter incassering van een huurschuld;
  • Er mag voorts alleen beslag worden gelegd als het gaat om een huurschuld uit hoofde van een nog niet beëindigde huurovereenkomst. Een beslag op de huurtoeslag door een voormalig verhuurder (ten aanzien van een oude woning) mag dus niet.
  • De verhuurder kan een deurwaarder alleen beslag laten leggen op de huurtoeslag wegens het niet betalen van de huur en niet wegens andere vorderingen (denk aan kosten in verband met beschadiging aan de woning) die de verhuurder misschien heeft.

Beslagvrije voet toepassen op de huurtoeslag

De huurder heeft de mogelijkheid de deurwaarder te verzoeken een beslagvrije voet toe te passen. In dat geval moet de belastingdienst de beslagvrije voet aan de huurder uitkeren en de rest aan de deurwaarder. Of dat er op de huurtoeslag een beslagvrije voet van toepassing is hangt af van de vraag of dat de huurder na beslag nog een inkomen heeft van minimaal 90% van de bijstandsnorm. Is dit niet het geval dan dient de deurwaarder een beslagvrije voet te hanteren die er voor zorgdraagt dat de huurder wel een inkomen heeft dat minimaal 90% van de bijstandsnorm bedraagt. Indien een huurder onder overlegging van stukken die het inkomen onderbouwen om de toepassing van een beslagvrije voet verzoekt dan dient daar goed naar te worden gekregen. De deurwaarder die aan het verzoek geen gehoor geeft terwijl dit wel zou moeten zal de onterecht ontvangen huurtoeslag moeten terugbetalen.

Heeft u nog vragen over een beslag op de huurtoeslag, neem dan gerust contact met ons op.

Overige artikelen