DE HUURTOESLAG GAAT OP AAN ANDERE ZAKEN! 20-05-2016

DE HUURTOESLAG GAAT OP AAN ANDERE ZAKEN!

Indien er sprake is van betalingsonmacht is het steeds moeilijker om met name de vaste lasten op correcte wijze en tijdig  te voldoen terwijl dit nu juist zo belangrijk is. Anders dan vroeger mag de huurtoeslag niet meer rechtstreeks naar de verhuur worden overgemaakt en wordt dit tegenwoordig rond de 20e van de maand rechtstreeks aan de huurder voldaan. De huurder dient deze huurtoeslag vervolgens aan te wenden waarvoor deze bedoeld is. Indien er echter meerdere rekeningen moeten worden voldaan krijgt de huurtoeslag, begrijpelijkerwijze,  regelmatig een andere bestemming. Dit levert vervolgens dan weer problemen op bij een correcte betaling van de huur. De verhuurder verwacht dat deze per iedere eerste dag van de maand en bij vooruitbetaling wordt voldaan.

Huurbetalingsproblemen

De hiervoor genoemde  verschuiving in de wijze waarop de huurtoeslag wordt ontvangen en de noodzakelijke  tijdige  nakoming van de huurbetalingsverplichtingen kan het begin zijn van een huurschuld. Het is belangrijk om in dat geval met uw huurder in gesprek te blijven. Door te blijven communiceren voorkomt u wellicht kostenverhogende maatregelen en mocht dat niet het geval zijn dan weet u in ieder geval dát er maatregelen genomen worden.

Huurachterstand < 3 maanden

Bij een huurachterstand van minder dan 3 maanden kan de verhuurder besluiten om een procedure starten om zo een vonnis tot betaling van de huurachterstand te verkrijgen.De deurwaarder zal dan een dagvaarding uitreiken waarin de huurder kan lezen wat de verhuurder vordert. Zodra er een vonnis is verkregen kan de deurwaarder, nadat deze is uitgereikt, onder andere beslag leggen op de huurtoeslag. Hierdoor kunnen de betalingsproblemen nog groter worden. In een volgend blog zullen de regels omtrent beslag op huurtoeslag aan de orde komen.

Huurachterstand > 3 maanden

Bij een huurachterstand van 3 maanden of meer zal de verhuurder doorgaans een procedure starten om zo een vonnis tot betaling van de huurachterstand, de ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde object te verkrijgen. Voor zowel de huurder als verhuurder zijn de hiervoor genoemde situaties absoluut onwenselijk. Omdat de bewoning in gevaar komt betreft een huurschuld en de afwikkeling ervan een ingrijpende aangelegenheid. Ook kunt u als verhuurder zelf in de financiële problemen komen indien de huurder de verplichtingen niet nakomt. Een deurwaarder kan hierbij helpen. Niet alleen kunnen er werkzaamheden voor u worden verricht teneinde een huurschuld buitengerechtelijk te innen, maar er kan tevens een procedure voor u worden gevoerd. Nadat er een vonnis is verkregen kan een deurwaarder deze vervolgens ten uitvoer leggen.

Mocht u een deurwaarder nodig hebben,  neemt gerust contact met ons op.

Overige artikelen