EEN GOED BEGIN… 03-01-2018

EEN GOED BEGIN…

Voor de één betekent een nieuw jaar een doorgaan met waar men mee bezig is geweest. Voor de ander betekent een nieuw jaar een frisse nieuwe start. Voor een ieder betekenen de maanden december en januari in ieder geval een periode waarin de balans wordt opgemaakt.

 

2017

Het afgelopen jaar kenmerkte zich door tegenstellingen. Wij ervaarden een krimp en een groei. Een grotere tegenstelling is er niet. Bij het zoeken naar een balans hebben wij meer dan voorgaande jaren stil gestaan bij de sociale impact die onze werkzaamheden hebben op bedrijven en op mensen. Wij beseffen ons terdege dat wij in de uitvoering van onze werkzaamheden een verschil kunnen maken door oog te hebben voor een groter geheel, door begrip te hebben voor de situatie oftewel door sociaal betrokken te zijn. 

Wij bedanken een ieder voor het in 2017 in ons gestelde vertrouwen!

 

2018

Naast onze werkzaamheden als deurwaarder en de continuering van onze inzet bij sportieve projecten/ dagbesteding bestemd voor ouderen en onze inzet bij de Voedselbank streven wij ernaar in 2018 onze sociale betrokkenheid op meerdere vlakken te vergroten. Dit kunnen wij echter niet alleen. Daar hebben wij u voor nodig! De term “sociaal” verwijst tenslotte naar “interactie tussen mensen”.  Het is daarbij een goed begin om uit te spreken dat wij ook in 2018 er voor u zijn.

Namens de directie en medewerkers van Seuren Van der Vlies Van Heijnsbergen “ de beste wensen”!

Overige artikelen