HOE ZIT HET NU MET DE KLEINE LETTERTJES? 15-04-2016

HOE ZIT HET NU MET DE KLEINE LETTERTJES?

In uw algemene voorwaarden, ook wel bekend als ‘leveringsvoorwaarden’ of ‘de kleine lettertjes’, kunt u bepalingen opnemen waarvan u wilt dat die standaard gelden voor de overeenkomsten die u sluit. Ze moeten dan wel van toepassing zijn, maar wanneer is dat het geval?

Toepasselijkheid

Bij aanvang van de overeenkomst moet u melden dat uw voorwaarden van toepassing zijn en u moet ervoor zorgen dat uw klanten van de inhoud er van kennis kunnen nemen.

Hoe doet u dat?

Fysiek overhandigen
Voor of bij het sluiten van de overeenkomst verstrekt u een afschrift van de voorwaarden aan de klant.

Digitaal beschikbaar stellen
Betreft het een overeenkomst die online tot stand komt, dan kunnen de voorwaarden ook digitaal beschikbaar gesteld worden. In dat geval moet de klant wel de mogelijkheid hebben de (digitale) voorwaarden op te slaan.

Verwijzing naar de vindplaats
Indien de algemene voorwaarden niet ter hand kunnen worden gesteld, kan in bepaalde gevallen volstaan worden met verwijzing naar de bij de kamer van koophandel of rechtbank gedeponeerde algemene voorwaarden.

Conclusie

Indien iemand geen kennis heeft kunnen nemen van uw algemene voorwaarden, bij aanvang van de overeenkomst op de hiervoor genoemde manieren, dan zijn ze ook niet van toepassing. Het is dus belangrijk dat u hier zorgvuldig mee omgaat, zodat discussie achteraf voorkomen wordt. Beter zou zijn om uw klant te laten tekenen voor ontvangst en akkoord.

Twijfelt u over de toepasselijkheid van uw voorwaarden? Neem gerust contact op met één van onze juristen.
 

Overige artikelen