HOREN, ZIEN EN….SCHRIJVEN OFTEWEL DE DEURWAARDER CONSTATEERT 09-02-2018

HOREN, ZIEN EN….SCHRIJVEN OFTEWEL DE DEURWAARDER CONSTATEERT

Anders dan in het bekende gezegde met de drie aapjes gaat het er bij ons niet om om de andere kant op te kijken, maar juist om vast te leggen wat er gebeurt. Als een deurwaarder op verzoek iets vaststelt (hoort, ziet) en hij doet hier verslag van dan noemen we dit een proces- verbaal van constatering. Wanneer en waarom het verstandig kan zijn om een deurwaarder iets op te laten schrijven lichten we toe met een paar voorbeelden.

 

Voorbeeld 1

Er werd ons eens gevraagd of we aanwezig wilden zijn bij het nemen van grondmonsters. Dit omdat er gesteggeld werd over de kwaliteit van de grond in een groot gebied, welke grond zou moeten dienen als een grondstof voor de bouwsector. Een gespecialiseerd bedrijf nam op diverse plaatsen grondmonsters en de monsters werden ter plekke verzegeld en door een koerier naar een laboratorium gebracht voor een analyse. Van alle boringen die die dag hebben plaatsgevonden hebben wij een proces-verbaal opgemaakt en die voorzien van de nodige foto’s als ondersteunend materiaal. Samen met de analyseresultaten van het laboratorium kon het geheel worden gebruikt in de juridische discussie tussen de partijen en dus als officieel bewijs dienen.

Voorbeeld 2

Wat vaker voorkomt is de situatie dat een huurder een zooitje maakt van het gehuurde pand.  Door allerlei soorten van afwijkend gedrag (vervuiling, geluid) zorgt de huurder voor overlast voor de omgeving en voor de verhuurder.  Als er de wens is om, vanwege dit gedrag, de huurovereenkomst te beëindigen, dan moet er een gerechtelijke procedure gevoerd worden. De rechter zal er dan van overtuigd moeten worden dat het gedrag van de huurder echt niet door de beugel kan. De overlast moet dan bewezen worden.

Als dat bewijs op verzoek van de rechter verzameld moet worden kan het lastig worden. Het risico bestaat dat de huurder voor een korte tijdelijke periode het gedrag  aanpast waardoor er geen overlast wordt geconstateerd. Of de rechter wil zelf eens een kijkje ter plaatse gaan nemen en dat kost dan niet alleen veel extra tijd in de procedure maar ook nog eens veel geld.

In de hiervoor genoemde voorbeelden is het inschakelen van een deurwaarder dus heel nuttig. Het opgestelde proces-verbaal van constatering kan dan direct in de procedure worden gebruikt en levert een betrouwbaar bewijs voor uw stellingen op. Hiermee kan de procedure niet alleen sneller en daarmee ook goedkoper worden gevoerd maar hiermee wordt ook de winstkans groter. 

In veel andere situaties is het inschakelen van een gerechtsdeurwaarder voor een proces-verbaal van constatering denkbaar, bijvoorbeeld om vast te stellen dat er producten worden nagemaakt om een productieproces vast te stellen,  een vergadering heeft plaats gevonden,  een loting eerlijk is verlopen, of hoeveel bezoekers er ergens geweest zijn en ga zo maar verder.

Conclusie

Hoewel het proces-verbaal (nog) geen wettelijke status heeft kan het zeker dienen als een waardevolle bijdrage aan het leveren van bewijs.

Heeft u na het lezen van deze blog nog vragen? Neemt u gerust contact met ons op.

Overige artikelen