Huurbemiddelingskosten betalen of toch niet? 09-03-2018

Huurbemiddelingskosten betalen of toch niet?

Meestal niet. Een huurbemiddelaar mag alleen kosten rekenen als een woningzoekende een opdracht geeft een kamer of woning te zoeken die geen deel uitmaakt van het eigen woningaanbod.

Werkt een bemiddelaar (ook) voor de verhuurder dan mogen er geen kosten aan de woningzoekende worden berekend. Dat geldt ook als de verhuurder niet betaalt voor bemiddeling.

Wat zijn bemiddelingskosten?

Bemiddelingskosten zijn kosten die een bemiddelaar rekent om een verhuurder en een woningzoekende bij elkaar te brengen. Ook het ondertekenen van het huurcontract en de overdracht van de sleutels horen daarbij.

Huurbemiddeling in opdracht van een woningzoekende

Soms heeft een woningzoekende hulp nodig bij het vinden van een geschikte woning.

In dat geval kan de hulp worden ingeschakeld van bijvoorbeeld een woningbureau, een huurbemiddelingsbureau of een verhuurmakelaar. Als hier sprake van is komt er een overeenkomst tot stand tussen de woningzoekende (die opdraagt een woning te zoeken) en de huurbemiddelaar (die daarvoor kosten in rekening mag brengen).

Een huurbemiddelaar helpt een woningzoekende onder andere bij:

  • het zoeken naar een zelfstandige huurwoning;
  • de bezichtiging van een huurwoning;
  • onderhandelingen met een verhuurder over bijvoorbeeld de huurprijs;
  • het opstellen van het huurcontract waarbij de bemiddelaar er dus voor zorgt dat er een overeenkomst tot stand komt tussen de woningzoekende en de verhuurder.

Welke kosten mag een huurbemiddelaar in rekening brengen?

Maakt een woningzoekende gebruik van de diensten van een huurbemiddelaar, dan mogen er bemiddelingskosten in rekening gebracht worden.  De woningzoekende betaalt dan voor de diensten/ werkzaamheden die worden afgenomen/ verricht.  Bemiddelingskosten  worden in dit geval ook wel courtage, administratiekosten, contractkosten of dossierkosten genoemd.

Huurbemiddeling in opdracht van een verhuurder

Soms heeft een verhuurder hulp nodig bij het vinden van huurders. Ook dan kan de hulp worden ingeschakeld van een huurbemiddelaar. Als hier sprake van is komt er een overeenkomst tot stand tussen de verhuurder van een woning (die opdraagt huurders te zoeken) en de huurbemiddelaar (die daarvoor kosten in rekening mag brengen). De bemiddelingskosten mogen in dit geval alléén aan de verhuurder doorbelast worden.

Verbod doorbelasten van bemiddelingskosten

Aan de woningzoekende mogen er geen kosten voor de door de verhuurder opgedragen bemiddeling worden doorbelast.  Ook niet als dit wel in het contract staat en daar door de woningzoekende voor is getekend. Wel mag een huurbemiddelaar aan de woningzoekende kosten in rekening brengen die niet met de huurbemiddeling te maken hebben.  Het gaat dan bijvoorbeeld over kosten voor het regelen van een parkeervergunning of het uitvoeren van kluswerk. Dit verbod op het doorbelasten van bemiddelingskosten aan de woningzoekende gold al bij bemiddeling voor zelfstandige huurwoningen (eensgezinswoningen, appartementen, portiekwoningen).  Sinds 1 juli 2016 geldt dit ook voor (nieuwe) contracten bij kamerverhuur. Dit staat in de wet Tegengaan dubbele bemiddelingskosten bij onzelfstandige woonruimte.

Wanneer werkt een bemiddelaar voor een verhuurder?

Biedt een bemiddelaar woningen te huur aan van een verhuurder dan werkt hij volgens de wet in opdracht van die verhuurder.  De huurbemiddelaar die een opdracht heeft van een verhuurder moet dit aan de woningzoekende meedelen.

Tevens kan het bestaan van een opdracht tussen verhuurder en bemiddelaar onder andere (maar niet uitsluitend) worden afgeleid uit:

  • de aanwezigheid van foto’s van de huurwoning op de website van de huurbemiddelaar. Hierover heeft de Hoge Raad zich op 16 oktober 2015 uitgesproken;
  • de omstandigheid dat vragen alleen via de huurbemiddelaar aan de verhuurder gesteld kunnen worden;
  • de bezichtiging die geregeld wordt door de huurbemiddelaar.

Deze werkzaamheden doet een huurbemiddelaar in opdracht van een verhuurder.

Let op: De regels over de bemiddelingskosten gelden per 1 juli 2016 voor alle woningen. Dus ook voor (studenten)kamers en etages.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neemt u dan contact met ons op.

 

Overige artikelen