IK KRIJG NOG GELD VAN IEMAND. KAN IK NU BESLAG LATEN LEGGEN? 15-04-2016

IK KRIJG NOG GELD VAN IEMAND. KAN IK NU BESLAG LATEN LEGGEN?

Beslag leggen mag in Nederland alleen de (gerechts-)deurwaarder. Dat is zijn monopolie.
Maar ook die kan geen beslag leggen zonder de zogeheten ‘executoriale  titel’, bijvoorbeeld een door de rechter gewezen vonnis of een door de (semi-)overheid uitgevaardigd dwangbevel.


Ook een notariële akte kan in bepaalde gevallen een ‘executoriale titel’ zijn.Dus het kan goed zijn dat, al heeft u haast met uw wens om beslag te laten leggen, dit niet op stel en sprong kan. In de meeste gevallen zal eerst de gang naar de  rechter gemaakt moeten worden in een dagvaardingsprocedure. Voor superhaast bestaat er de mogelijkheid om ‘conservatoir’ beslag te laten leggen als de tegenpartij zijn spullen dreigt weg te maken, maar ook daarvoor heeft u verlof van de rechter nodig, in dit geval de voorzieningenrechter.

Daarna moet u toch nog naar de ‘gewone’ rechter om in een procedure vast te laten stellen dat u echt recht heeft op een veroordelend vonnis op de tegenpartij. Pas daarna kan de deurwaarder overgaan tot de verkoop van de beslagen goederen.

Omslachtig?

Ja misschien wel, maar bedenk dat een beslag op en een verkoop van goederen een ingrijpende maatregel is en dan is het maar goed dat dit in Nederland is omgeven met de nodige, in de wet verankerde vereisten!

Krijgt u nog geld van iemand en wilt u weten of u beslag kunt leggen in uw situatie? Neem gerust contact met ons op.

Overige artikelen