JAARAFSLUITING 22-12-2016

JAARAFSLUITING

Het einde van 2016 nadert, 2017 staat voor de deur.  Op vele fronten blikken we terug en kijken we vooruit. Het is de tijd van het jaar dat het opmaken van de balans niet alleen een boekhoudkundige aangelegenheid is.

2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Het afgelopen jaar is zoals alle voorgaande jaren een bewogen jaar geweest. Onze werkzaamheden zijn immers voor velen een ingrijpende aangelegenheid.

Dat is niet alleen zo voor mensen of bedrijven die iets verschuldigd zijn, maar dat is ook het geval voor mensen of bedrijven die een vordering hebben. In ons vakgebied balanceren wij dan ook altijd tussen een op correcte wijze behartigen van de belangen van onze cliënten en het op een zo waardig mogelijke wijze ter hand nemen van noodzakelijke maatregelen.

Wij begrijpen voorts heel goed dat wij een verschil kunnen maken door in de uitvoering van onze werkzaamheden sociaal betrokken te zijn.  Daarnaast is het niet zo dat wij alleen “nemen”, wij “geven” ook door te anticiperen op behoefte. Zo zetten wij ons in voor de Voedselbank en leveren wij een bijdrage aan de dagbesteding en sportieve projecten voor ouderen.

Wij bedanken een ieder voor het in dit jaar in ons gestelde vertrouwen.

2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Na het opmaken van de balans in 2016 heeft u wellicht de wens 2017 met een schone lei te beginnen. In 2017 staan wij weer graag voor iedereen klaar.

Directie en medewerkers van Seuren Van der Vlies Van Heijnsbergen

Overige artikelen