MIJN EX KOMT DE GEMAAKTE AFSPRAKEN NIET NA. EN NU? 15-04-2016

MIJN EX KOMT DE GEMAAKTE AFSPRAKEN NIET NA. EN NU?

Indien u bij de scheiding de gemaakte afspraken in een echtscheidingsconvenant heeft neergelegd gaat u er vanuit dat de ander zich ook aan de gemaakte afspraken houdt. Maar wat nu als dat niet gebeurt?

Uw advocaat zegt dat u zich tot een deurwaarder moet wenden die er voor kan zorgen dat nakoming van gemaakte afspraken worden afgedwongen. Niet elk convenant dat aan een echtscheidingsbeschikking is gehecht en daarvan deel uitmaakt kan echter direct door een deurwaarder ten uitvoer worden gelegd (of zogezegd “levert een voor ten uitvoer legging vatbare executoriale titel op”). Dat hangt af van hetgeen er precies in het convenant staat geschreven.

Indien er tussen u en uw ex partner verschil van uitleg bestaat ten aanzien van hetgeen er eerder tussen u beiden is overeengekomen dan kan het dus voorkomen dat de deurwaarder u vertelt dat u opnieuw naar de rechter moet. Die boodschap is niet prettig omdat u juist nu net een rechtsgang achter de rug heeft.

Conclusie

Indien u problemen heeft met uw ex partner ten aanzien van de nakoming van bij de scheiding gemaakte afspraken die zijn neergelegd in een echtscheidingsbeschikking en/ of convenant dan kan een deurwaarder u wellicht direct helpen.

Is de passage waar u beiden over strijdt niet op eenduidige wijze uit te leggen, is er nadere uitleg nodig of zelfs een nieuwe beslissing dan zult u opnieuw naar de rechter moeten. In dat geval kan de deurwaarder u niet direct helpen.

Is het voor u niet duidelijk of een deurwaarder u direct kan helpen? Leg uw vraag gerust voor aan ons voor.

Overige artikelen