Nieuwe regels of een gewijzigde uitleg? 20-02-2017

Nieuwe regels of een gewijzigde uitleg?

De regels waaraan incassobrieven die schuldeisers naar hun  consument schuldenaar sturen moeten voldoen zijn al een tijd onderwerp van discussie. Weliswaar zijn de wettelijke regels niet gewijzigd, maar de uitleg die rechters aan de wettelijke vereisten voor wat betreft de in de brief op te nemen termijn wel.

Aanbevelingen  voor de inhoud van de 14-dagen-brief

Eerder schreven wij al over de beslissing van de Hoge Raad d.d. 25 november 2016 over de wijze waarop de termijn in de WIK-brief (ook wel de kosteloze 14 dagen brief genoemd) moest worden vermeld. Inmiddels heeft het landelijk overleg van kantonrechters (het LOVCK&T), naar aanleiding van deze beslissing de volgende, door alle gerechten aanvaarde aanbevelingen geformuleerd waaraan de WIK-brief dient te voldoen.

Deze nieuwe regels gaan per direct in; er wordt geen overgangsfase gehanteerd.

Nieuw

In de WIK-brief moet aan de consument schuldenaar in ieder geval 14 dagen de tijd zijn gegeven om zonder bijkomende kosten te betalen. In de WIK-brief dient te staan dat er betaald moet worden ‘binnen 14 dagen vanaf de dag nadat deze brief bij u is bezorgd’ of ‘door u is ontvangen’.

Het vermelden van een ruimere termijn is echter ook toegestaan, dus bijvoorbeeld ‘binnen 19 dagen nadat deze brief bij u is bezorgd’ of ‘door u is ontvangen’.

In de WIK-brief moet in ieder geval aan de consument schuldenaar duidelijk worden gemaakt dat de termijn start na de ontvangst van de brief en niet na het verzenden van de brief.

 

Verwarrende formulering? Afwijzing kosten

Alle andere formuleringen kunnen volgens de kantonrechters verwarrend of misleidend zijn en kunnen er de reden van zijn dat een rechter in de procedure de gevorderde buitengerechtelijke kosten afwijst.

Voorbeeldbrieven

Omdat er geen overgangsfase wordt gehanteerd is het belangrijk dat WIK-brieven per direct worden aangepast. Een voorbeeldbrief treft u aan op onze website

 

 

Overige artikelen