U HEEFT MEDISCHE ZORG AAN EEN MINDERJARIGE VERLEEND, AAN WIE STUURT U UW FACTUUR? 25-05-2016

U HEEFT MEDISCHE ZORG AAN EEN MINDERJARIGE VERLEEND, AAN WIE STUURT U UW FACTUUR?

Indien u zorg verleent/ met uw patiënt een behandelrelatie aangaat, sluit u juridisch gezien een ‘behandelingsovereenkomst.’ Indien uw patiënt minderjarig is, is het van belang om te weten of u wel met de juiste perso(o)n(en) de behandelingsovereenkomst bent aangegaan en wie u vervolgens tot betaling van uw factuur kunt aanspreken.

3 Leeftijdscategorieën

De wet maakt voor wat betreft het sluiten van een behandelingsovereenkomst met minderjarigen een onderscheid in de volgende drie leeftijdscategorieën:

1. Leeftijd < 12 jaar;

2. Leeftijd  12 tot 16 jaar;

3. Leeftijd  16 tot 18 jaar.

Categorie 1 en 2

Heeft uw patiënt een leeftijd als genoemd in leeftijdscategorie 1 of 2 dan dient u de behandelingsovereenkomst aan te gaan  met  degenen die het gezag hebben over uw patiënt, dit kunnen zijn:

  • beide ouders, indien deze gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben;
  • beide ouders, indien deze ongehuwd samenwonen met aantekening in het Gezagsregister
  • beide ouders, indien patiënt onder toezicht is gesteld of uit huis is geplaats maar er geen ontheffing van het gezag is;
  • alleen vader of alleen moeder, indien deze gescheiden zijn en een rechtelijke uitspraak is het Gezagsregister;
  • alleen moeder, indien ouders samen wonen en er geen aantekening is in het Gezagsregister;
  • voogd, indien de ouders van de patiënt ontheven zijn van het gezag, dit kunnen bijvoorbeeld pleegouders zijn of Bureau Jeugdzorg.

Uw factuur stuurt u naar degene met wie u de behandelingsovereenkomst bent aangegaan, dus naar de gezaghebbers.

Categorie 3

Heeft uw patiënt een leeftijd als genoemd in leeftijdscategorie 3 dan dient u de behandelingsovereenkomst te sluiten met uw patiënt. Uw factuur stuurt u in dit geval ook naar uw patiënt, ook al dragen de ouders mogelijk de kosten. Bij een patiënt in deze leeftijdscategorie doet u er overigens wel verstandig aan om voorafgaande aan de behandeling eerst in overleg te treden met de gezaghebbers met de vraag of zij wellicht toestemming willen geven voor de behandeling. Dit betreft puur een praktisch advies want juridisch gezien is dit niet noodzakelijk. Zeker als het gaat om een door de patiënt gewenste dure behandeling kan een heldere en duidelijke communicatie vooraf een discussie voorkomen zodra het aankomt op de betaling van uw factuur.

Neemt u gerust contact met ons op indien u over het hiervoor genoemde vragen heeft.

Overige artikelen