Deurwaarders

Een deurwaarder (formeel: gerechtsdeurwaarder) is een openbaar ambtenaar die bij Koninklijk Besluit benoemd is.

De deurwaarder is volgens de wet exclusief belast met onder meer de volgende werkzaamheden:

  • Het overhandigen van juridische stukken (zoals dagvaardingen/vonnissen)
  • Het leggen van beslagen
  • Het verrichten van ontruimingen
  • Het opmaken van processen-verbaal
  • Het houden van openbare verkopen
  • Het houden van toezicht bij veilingen

Iedereen kan een deurwaarder in de arm nemen: particulieren, bedrijven en overheden.

Incassobureau of deurwaarder?
Het verschil tussen een incassobureau en een deurwaarderskantoor is gelegen in het feit dat een incassobureau niet bevoegd is om een debiteur te dagvaarden of een vonnis ten uitvoer te leggen door beslag. Een gerechtsdeurwaarder heeft algehele bevoegdheid en is als specialist bij Koninklijk Besluit benoemd.

Seuren Van der Vlies Van Heijnsbergen is zowel incassobureau als gerechtsdeurwaarderskantoor. Afhankelijk van uw situatie kunnen we daarom altijd kiezen voor de beste weg om uw vordering voldaan te krijgen.

We houden kantoor in Oss, maar werken door heel het land.