Huurincasso

Voor elke verhuurder zijn huurachterstanden een doorn in het oog. Het innen van achterstallige huur is immers een traject dat veel tijd en geld kost. Wij zijn hier al ruim 30 jaar in gespecialiseerd.

Huurincasso vergt een speciale aanpak. Het gaat immers vaak om grote bedragen en belangen. Bovendien zijn deze zaken complex. Wij zijn al meer dan 30 jaar in deze discipline gespecialiseerd. Woningbouwcorporaties, vastgoedondernemers, beheerders en andere verhuurders van woningen en bedrijfspanden hebben in ons een vertrouwd en efficiënt aanspreekpunt.

Huurincasso’s behoren tot het specifieke gebied van de deurwaarder. Alleen deze is immers bevoegd om het vonnis ten uitvoer te leggen.

Voortvarend
Ook voor lastige en juridisch ingewikkelde huurincassozaken deinzen wij niet terug. Integendeel: juist bij dit soort zaken is het van belang voortvarend te werk te gaan. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Overlast
  • Hennepkwekerijen
  • Mutatieschade
  • Onderverhuur.

Voor deze procedures geldt uiteraard dat we maatwerk leveren. Bovendien krijgt u hierbij altijd een vast aanspreekpunt. Door efficiënt te werk te gaan, verlagen we het aantal huurachterstanden en dus ook het aantal huisuitzettingen. Dat bespaart u een hoop ellende.