Incassobureau

Laten we er niet omheen draaien: openstaande vorderingen kosten u geld! Bij niet-tijdige of geen betaling zit u al snel met een verliespost. Doe uzelf niet tekort: laat wanbetaling niet toe en geef uw vordering tijdig uit handen. Handel preventief en laat ons u hierbij helpen.

Wij hebben al meer dan 30 jaar ervaring met incassozaken. Bovendien gaan wij verder waar andere incassobureaus ophouden. Doordat wij alles onder één dak hebben, kunnen onze juristen en deurwaarders vervolgstappen voor u zetten, mocht uw vordering niet betaald worden.

Er zijn drie manieren om ons als incassobureau in te schakelen:

1. Pre incasso
Een goedkope en laagdrempelige manier van incasseren:
wij sommeren uw debiteur, waarbij de debiteur rechtstreeks aan u betaalt.
Meer over Pre incasso >

2. Algemene incasso
Incasso op maat: van telefonische incasso en schriftelijke incasso tot sommatie-exploot.
We bepalen hierbij samen met u wat de beste aanpak is.
Meer over algemene incasso >

3. Huurincasso
Al ruim 30 jaar de specialisatie van ons deurwaarderskantoor:
van sommatie tot en met ontruiming.
Meer over huurincasso >

Juridisch traject
Indien uw debiteur in het sommatietraject nog steeds niet betaalt, gaan we met u in overleg of we het juridisch traject bewandelen.