Juristen

Incasso’s kunnen natuurlijk weersproken worden, waardoor een juridische procedure niet uitblijft. Op dat moment is het plezierig dat wij u ook juridisch terzijde kunnen staan.

Onze juristen adviseren u graag over al uw (financieel-)juridische zaken. Dankzij onze ruime ervaring in alle onderdelen van financieel-juridische trajecten bent u verzekerd van een advies dat niet alleen theoretisch klopt, maar ook wérkt in de praktijk.

Andersom kunnen wij ook u bijstaan wanneer ú gedagvaard wordt. Ook in dat geval treden wij voor u op als procesgemachtigde.

Contracten en algemene voorwaarden
Voor veel contracten, algemene voorwaarden en huurcontracten zijn standaard voorbeelden beschikbaar. Het is echter beter om hier maatwerk van te maken en deze documenten op maat voor u toe te snijden op uw bedrijf of situatie. Ook hiervoor kunt u bij ons terecht.

Ons uitgangspunt: het contract moet kloppen, maar ook zo zijn opgesteld dat het problemen voorkómt. Dat kan door elk document goed af te stemmen op waar het uiteindelijk voor bedoeld is: het voorkómen van dure en langdurige juridische conflicten.


Wilt u meer weten?