Pre incasso

Per 1 juli 2012 heeft de wetgever bepaald dat aan de debiteur tenminste één kosteloze aanmaning verzonden moet worden waarin hij nog 14 dagen de tijd krijgt om de vordering zonder incassokosten te voldoen.
in deze aanmaning moet tevens de hoogte van de incassokosten vernoemd worden.

De eveneens per 1 juli 2012 in werking getreden Wet Normering buitengerechtelijke Incassokosten [W.I.K.] bepaalt de hoogte van de incassokosten die in rekening gebracht mogen worden.

Klikt u hier voor de WIK-brief als u deze zelf aan uw debiteur wilt toezenden.

Wilt u dat deze aanmaning meer impact heeft maakt u dan gebruik van onze pre-incassobrief.

Wij verzenden dan deze brief voor u op ons briefpapier. Wij nemen het juiste bedrag aan incassokosten voor u op en vragen debiteur in de brief om rechtstreeks aan u te betalen.